Công nghệ

 

Máy bo đầu ống ống tròn đường kính từ 21.0mm

đến 159.0mm.