Công nghệ

Ống Thép  Miền Nam với 08  dây  chuyền  cán  ống

hiện đại nhập khẩu  từ Đài Loan, dây  chuyền  đồng

bộ giúp Công ty có khả năng cung cấp các loại ống

nhỏ nhưng độ dày cao  như  ống  tròn  đường  kính

34.0mm dày tới 3.8mm.

Máy  cán  lớn  của Công ty chạy được ống tròn tới

159.0mm và hộp vuông 120 x 120mm.