Công nghệ

Hai máy xả băng với khổ rộng cuộn xả 1,560 mm và 350 mm giúp Công ty chủ động trong việc chuẩn bị nguyên liệu sản xuất.  

Độ dày băng xả đạt 5.0mm.