Tin tức

Ống thép mạ kẽm hiện được sử dụng rộng rãi và 

chứng tỏ tính chất tối ưu cho các yêu cầu chống

bào mòn gỉ sét.

Ống thép mạ kẽm cuốn có nguyên liệu sản  xuất

là kẽm cuộn nhúng nóng có  hàm lượng kẽm  từ

Z6 trở  lên,  sản  phẩm  ống thép  mạ kẽm  cuốn

thông dụng là ống hộp, vuông dùng trong kết cấu

dân dụng và  công  nghiệp.  Giá  thành  ống  hộp,

vuông mạ kẽm  cuộn  tuỳ  chất  lượng  kẽm  cao

hơn từ 5% so với ống thép loại đen.

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng hiện được sử dụng

rộng rãi trong thi công đường ống dẫn PCCC,  lan

can cầu đường, ống bao  dây  điện, …  Sản phẩm

ống thép mạ kẽm nhúng nóng có hàm lượng kẽm

cao hơn ống mạ kẽm cuốn, độ dày lớp mạ kẽm từ

40 Micromet.