Tin tức

Ống  thép  mạ  điện là  loại ống thép mạ  một  mặt 

ngoài, ống thép dùng để mạ là ống thép đen được

điện phân kẽm, lớp mạ điện mỏng và chỉ một  mặt

nên sản phẩm ống thép mạ điện sử dụng cho  các

hạng mục  không yêu cầu cao  về tính  chống  bào

mòn, gỉ sét.

Sản phẩm thép cuộn mạ điện dùng sản  xuất  ống

gọilà  ống  thép  Nhũ, ống  thép Nhũ có lớp  mạ 2

mặt trong và ngoài, hàm lượng kẽm mạ thấp hơn

so với ống thép mạ kẽm cuốn.

Ống thép Nhũ được sử dụng nhiều trong kỹ nghệ

sắt đối với ống vuông, hộp. Ống tròn sử dụng trong

sản xuất bàn ghế mây đan.