Tin tức

Ống thép kéo hay  vuốt là  quá trình kéo nguội  sản  phẩm

ống thép từ đường kính thông dụng thành đường kính bất

kỳ.

Nguyên liệu để kéo ống là  ống  thép  đen,  sau  quá  trình

phosphate hóa sản phẩm qua  dây  chuyền  kéo  tạo  hình

đường kính  trong và ngoài theo yêu cầu, cuối cùng là nắn

thẳng  và ủ  nhiệt  nhằm  ổn định tính chất của  sản  phẩm.

 

Sản phẩm của ống thép kéo vuốt thông thường là  các chi

tiết cơ khí như: con tán, vòng bi, phuộc xe, …

Tại Việt Nam có một vài Công ty của Đài Loan sản xuất sản

phẩm này, doanh nghiệp trong nước thì có  Ống Thép Miền

Nam và Công ty Ống Thép Phương Tùng.