Tin tức

Những ngày cuối tháng 8 năm 2014, Công ty Ống

Thép Miền Nam đã sản xuất kịp tiến độ  và giao lô

hàng 60 Tấn ống thép tròn 140.0 & 159.0  dày 3.0

và 3.2 mm cho khách hàng tại Đăk Lăk.

Đối với 02 sản phẩm ống  tròn đường  kính  140.0

& 159.0 mm  của Ống  Thép Miền Nam  đã  được

khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm,

đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng.