Tin tức

Nhằm thuận tiện cho khách hàng trong việc đặt hàng ống thép tròn 140.0 x 3.0 mm và 159.0 x 3.0 mm cũng như việc dễ dàng sắp xếp kế hoạch sản xuất ghép đơn hàng của Công ty chúng tôi.

Công ty Ống Thép Miền Nam xin thông báo tới Quý khách hàng về kế hoạch sản xuất 2 loại ống thép tròn 140.0 x 3.0 mm và 159.0 x 3.0 mm trong khoảng đầu tháng 10 như sau:

-       Công ty chúng tôi đã có kế hoạch sản xuất 2 loại ống thép tròn 140.0 x 3.0 mm và 159.0 x 3.0 mm tới ngày 10/10/2014.

-       Tất cả Quý khách hàng nếu đặt hàng 2 loại ống thép 140.0 x 3.0 mm và 159.0 x 3.0mm từ ngày 01/10 đến 10/10/2014 sẽ nhận được hàng chậm nhất ngày 15/10/2014 và không áp dụng sản lượng tối thiểu như đặt hàng thông thường.

Công ty Ống Thép Miền Nam xin thông báo và mong nhận được sự ủng hộ của tất cả Quý khách hàng.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Tel: 0723 723 733 – Fax: 0723 723 734