Tin tức

Các sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Ống thép kĩ  thuật  của Ống Thép Miền Nam được xác định như sau:

Nguyên liệu: Phải là nguyên liệu chính phẩm loại 1, hàng cán nguội từ 0.5 – 1.2 mm, hàng cán nóng từ 1.2 – 4.0 mm

Yêu  cầu  kĩ  thuật: Uốn cong, đập bẹp, nong to, kéo dài ...

Sản phẩm: Bàn ghế nội thất, chi tiết cơ khí.

Bên cạnh thế mạnh là dòng sản phẩm Ống thép dân dụng và công nghiệp, các sản phẩm thuộc Ống thép kĩ thuật của Ống Thép Miền Nam luôn đem lại sự an tâm tin dùng từ khách hàng. Để sản xuất thành công dòng sản phẩm này đòi hỏi nhà  sản xuất phải am hiểu tính chất nguyên liệu, các kĩ thuật sản xuất riêng biệt, tính chất gia công của sản phẩm … Hiện tại Ống Thép Miền Nam cùng với Công ty Hữu Liên Á Châu là 02 nhà sản xuất sản phẩm Ống thép kỹ thuật được khách hàng đánh giá cao về khả năng cung cấp, đáp ứng toàn diện các yêu cầu của khách hàng.