Tin tức

Công ty Ống Thép Miền  Nam vừa  tiến hành giao lô

hàng  80  Tấn thép ống vuông  90 x 90 x 3.0  mm

cho doanh nghiệp của  Australia chi  nhánh  tại  Việt 

Nam, sản phẩm này nằm trong dây chuyền sản xuất 

ống thép cỡ lớn của Ống Thép Miền Nam.

 

Đây là khách hàng đầu tiên của Ống Thép Miền Nam

sử dụng sản phẩm cho  việc  kê  lót trong  container,

đây cũng là hướng đi mới mà phòng  kinh  doanh đã

tích cực tìm kiếm trong thời gian qua.

 

Đối với sản phẩm thép ống vuông 90 x 90 dây chuyền

hiện đại của Ống Thép Miền Nam có thể sản xuất tới

độ dày 4.0mm.