Tin tức

Ống Thép Miền Nam vừa đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất ống thép kéo, dây chuyền này cho phép Công ty cung cấp sản phẩm với đa dạng quy cách và yêu cầu cao từ khách hàng.

Đặc điểm của dây chuyền này là có thể sản xuất bất kỳ và chính xác đường kính ngoài, đường kính trong cùng độ dày thành ống.

Một dòng sản phẩm của Ống Thép Miền Nam được khách hàng tin dùng là ống kéo sợi, lõi cuộn chỉ, sản phẩm này đáp ứng yêu cầu về độ cứng, đường kính trong, đường kính ngoài chính xác và cắt theo yêu cầu về độ dài.

Sản phẩm ống kéo sợi của Ống Thép Miền Nam đang được cung cấp đồng bộ cho các dây chuyền kéo sợi của Châu Âu, luôn đảm bảo tốc độ vận hành cao của máy mà không làm hư hỏng ống cuộn sợi giúp giảm chi phí đầu tư.